:رویا زنده دل

. متولد 28 مه 1971 در تهران / ایران

. از سال 2018 در سوئیس

• مدرک دانشگاهی گروه هنرهای زیبا از تهران / 1994

 

• تحصیلات عالی دانشگاهی، گروه طراحی پارچه در تهران

 

• دوره های آموزشی ویژه در زمینه نقاشی و مجسمه سازی با استادان بزرگ زیر در ایران

ـ نیما پتگر (1994-1997)

ـ کریم نصر (2004-2009)

ـ نصرالله مسلمیان (2009-2011)

(2011 - 2012) ـ بابک اطمینانی

 

• آموزش بیشتر در زمینه تاریخ هنر و فلسفه هنر:

 ـ دکتر سامی آزر (2004-2002)

ـ استاد حمید سوری (2004 - 2007)

 

• آموزش در زمینه خطاطی
ـ ایران خوشنویسان خط (1993-1995)

 

• آموزش پیشرفته در زمینه سرامیک و مجسمه سازی:

ـ استاد شهاب الدین (1999-2001)